Елементни анализатори. Напълно автоматизиран процес на анализ и компютърна обработка на резултатите.

Фризери за ултраниски температури. Качествена апаратура от реномирани европейски производители.

Консумативи и референтни материали. Порцеланови и керамични тигели за анализи. Високо качество, конкурентни цени и бърза доставка.

Лабораторна стъклария. Измерителни и градуирани пипети, цилиндри и бюрети от реномирани европейски производители.

Апарати за анализ на петролни продукти. Вискозиметри. Определяне на точка на замръзване, кипене и прокапване. Доказани европейски производители и цени без конкуренция.

За ФОРЛАБ

Добре дошли в света на лабораторната апаратура, анализатори, стъклария, консумативи, аксесоари, референтни стандарти!

ФОРЛАБ е дружество с ограничена отговорност, учредено през 2009 г. Предметът на дейност на дружеството е доставка на лабораторна апаратура, лабораторни консумативи, лабораторна стъклария, лабораторни аксесоари и референтни материали, сервиз на лабораторна апаратура. Дружеството поддържа търговски отношения с водещи европейски, японски и американски производители на висококачествена лабораторна апаратура. Екипът ни е сформиран от професионалисти с богат опит и солидни теоретични познания. Специализирани сме в областта на елементните анализатори, апарати за петролната промишленост и екологията.

Къде се намира ФОРЛАБ?