Елементни анализатори. Напълно автоматизиран процес на анализ и компютърна обработка на резултатите.

Фризери за ултраниски температури. Качествена апаратура от реномирани европейски производители.

Консумативи и референтни материали. Порцеланови и керамични тигели за анализи. Високо качество, конкурентни цени и бърза доставка.

Лабораторна стъклария. Измерителни и градуирани пипети, цилиндри и бюрети от реномирани европейски производители.

Апарати за анализ на петролни продукти. Вискозиметри. Определяне на точка на замръзване, кипене и прокапване. Доказани европейски производители и цени без конкуренция.

Автоматичен анализатор за сяра и въглерод ELTRA CS-2000

За едновременно определяне съдържанието на сяра и въглерод  в органични и неорганични материали (твърди и течни, виж брошурата), съгласно следните международни стандарти –  ISO-10694, ISO-9556, ISO-4935, ASTM E-1019, E-1587, E1915-97, D-1552, D-4239, D-5016, D-1619, DIN EN 13137, UOP-703-98, PN-93 G-04514/17 – посредством инфрачервена абсорбия на С и S.

Състои се от:

 • Високотемпературна хоризонтална съпротивителна пещ  до 1550°C с 200 mm „нагревателна зона” и разделителна способност 1°C.
 • Индукционна вертикална пещ с автоматичен почистващ механизъм, пневматично задвижване, въздушно охлаждане.
 • Газова циркулационна поточна система, окомплектована с електронен контрол на дебита, дисплей за дебита, дебитомери, предпазен клапан за налягане, газова система за почистване, електромагнитни вентили, каталитична „пещ”; режим за икономия на кислород.
 • Високотехнологични инфрачервени клетки с полупроводникови („solid-state”) IR детектори с златни пътечки (от твърдо злато),  интерферентни филтри, автоматично нулиране и автоматично настройване на обхватите.
 • 10 години пълна гаранция на IR детекторите.
 • С включени 4 бр. инфрачервени клекти, покриващи целия обхват за С и S.
 • Микроконтролер.
 • Ланцет
 • Аналитична везна с 0.0001 g разделителна способност, въвеждаща автоматично теглото на претеглената проба.
 • PC (компютър) -  Dual Core CPU, 160 GB HDD, 2 GB RAM, Windows XP Professional, DVD-ROM, 3.5” drive, клавиатура, мишка и 19” TFT-монитор.
 • Софуер за анализи под Windows XP с многоточкова калибровка, автоматична корекция на линейността, запаметяване на различни приложения, експорт на файлове към Excel и към мрежа (LIMS). Графични изображения на процеса.
 • Комплект консумативи за 1000 анализа, състоящ се от: 2500g волфрам, 908g железен акселератор, 500 тигли, 500 порцеланови ладийки, 50 ладийки за многократна употреба, 454g Anhydrone (magnesium perchlorate), 250g Sodium hydroxide, 50g стъклена вата (glass wool), 50g целулоза, 1 комплект нагревателни елементи.
 • Kалибрационни материали.
 • Ултра-звукова вана.
 • Аксесоари за монтаж.
 • Ниска себестойност на анализите.
 • Не са необходими „утайтели” (traps) за халогенни елементи.
 • Ниски нива на шум.
 • Измервателни обхвати: виж брошурата.
 • Необходими газове*:

- Кислород 99.5 % чистота, с налягане в бутилката 2 to 4 bar (30 to 60 phi), дебит 3 l/min.

- Компресиран въздух 4-6 bar (от компресор или от заводска линия)

 • Използвани химикали:
 • CO2 абсорбер - sodium hydroxide / H2O абсорбер - magnesium perchlorate/ катализатор: меден оксид
Производител: 
Eltra, Германия
Категория: 
Елементни анализатори