Елементни анализатори. Напълно автоматизиран процес на анализ и компютърна обработка на резултатите.

Фризери за ултраниски температури. Качествена апаратура от реномирани европейски производители.

Консумативи и референтни материали. Порцеланови и керамични тигели за анализи. Високо качество, конкурентни цени и бърза доставка.

Лабораторна стъклария. Измерителни и градуирани пипети, цилиндри и бюрети от реномирани европейски производители.

Апарати за анализ на петролни продукти. Вискозиметри. Определяне на точка на замръзване, кипене и прокапване. Доказани европейски производители и цени без конкуренция.

Дъночерпател тип „ПОНОР”

Материал: неръждаема стомана

Обхват на пробонабиране: 0.05 м2; (~ 229х 229 мм)

Обем: 8.4 л (без тежестите)

Тегло: 23 кг

С включени тежести (сваляеми) за двете челюсти

Производител: 
Duncan & Associates, Великобритания
Категория: 
Сонди и пробовземащи съоръжения
Инструкции и ръководства: