Елементни анализатори. Напълно автоматизиран процес на анализ и компютърна обработка на резултатите.

Фризери за ултраниски температури. Качествена апаратура от реномирани европейски производители.

Консумативи и референтни материали. Порцеланови и керамични тигели за анализи. Високо качество, конкурентни цени и бърза доставка.

Лабораторна стъклария. Измерителни и градуирани пипети, цилиндри и бюрети от реномирани европейски производители.

Апарати за анализ на петролни продукти. Вискозиметри. Определяне на точка на замръзване, кипене и прокапване. Доказани европейски производители и цени без конкуренция.

Натриев хидроксид (Natrium hydroxide, Sodium hydroxide)

Първокласен материал за бърза абсорбция на въглероден диоксид при анализи за определяне на сяра, въглерод и други елементи по метода на инфрачервена детекция на газовете след изгаряне на пробата.

Производител: 
Eltra, Германия
Категория: 
Други