Елементни анализатори. Напълно автоматизиран процес на анализ и компютърна обработка на резултатите.

Фризери за ултраниски температури. Качествена апаратура от реномирани европейски производители.

Консумативи и референтни материали. Порцеланови и керамични тигели за анализи. Високо качество, конкурентни цени и бърза доставка.

Лабораторна стъклария. Измерителни и градуирани пипети, цилиндри и бюрети от реномирани европейски производители.

Апарати за анализ на петролни продукти. Вискозиметри. Определяне на точка на замръзване, кипене и прокапване. Доказани европейски производители и цени без конкуренция.

Преносим апарат за мониторинг на масла

RULER®техногията и инструмент дават възможност на потребителя да измерва нивата на устойчивост на окисление за минерални и синтетични въглеводородни масла, естерни и биоразградими масла. Апаратът осигурява възможност за наблюдение на антиоксидиращите нива, RULER®/RDSM® системата може да даде количествените нива на антиоксидантите от получаваните и складирани количества, както и изчерпването на добавките в използваните масла. RULER®може да бъде използван за определяне на промените в маслото за период от време, също така да удължи времето между добавянето на антиоксидантни добавки в маслата. Може да бъде използван, за да се определи ненормални работните условия дължащи се на дефектиране на екипировка, когато темповете на изчерпване на антиоксидантите настъпи рязко.
RULER®използва волтаичен метод (електропроводимост) за да измери количеството на антиоксиданти в новото и използваното масло, контролиран от микрокомпютър в инструмента. За да използва този метод, потребителя трябва да знае как правилно да настрои уреда и извърши тест с него.

Производител: 
Fluitec, Белгия
Категория: 
Апарати за анализ на петролни продукти