Елементни анализатори. Напълно автоматизиран процес на анализ и компютърна обработка на резултатите.

Фризери за ултраниски температури. Качествена апаратура от реномирани европейски производители.

Консумативи и референтни материали. Порцеланови и керамични тигели за анализи. Високо качество, конкурентни цени и бърза доставка.

Лабораторна стъклария. Измерителни и градуирани пипети, цилиндри и бюрети от реномирани европейски производители.

Апарати за анализ на петролни продукти. Вискозиметри. Определяне на точка на замръзване, кипене и прокапване. Доказани европейски производители и цени без конкуренция.

Референтни материали

Референтни материали за съдържание на сяра и въглеров във въглища, SO3 в цимент, въглерод и сяра в стомана, азот в стомана, водород в стомана, кислород и сяра в медни проби, графит, калциев карбонат, бариев сулфат, влага в калциев сулфат и др.

Категория: 
Други