Елементни анализатори. Напълно автоматизиран процес на анализ и компютърна обработка на резултатите.

Фризери за ултраниски температури. Качествена апаратура от реномирани европейски производители.

Консумативи и референтни материали. Порцеланови и керамични тигели за анализи. Високо качество, конкурентни цени и бърза доставка.

Лабораторна стъклария. Измерителни и градуирани пипети, цилиндри и бюрети от реномирани европейски производители.

Апарати за анализ на петролни продукти. Вискозиметри. Определяне на точка на замръзване, кипене и прокапване. Доказани европейски производители и цени без конкуренция.

Термогравиметричен анализатор Еltra - ThermoStep

Апарат за едновременно определяне в един цикъл на влага, летливи компоненти и пепелно съдържание във въглища.
Със специално разработена система с автоматично затварящи (отварящи) се капаци на тиглите (предимство при анализите на летливи компоненти във въглища), по този начин определянето на влагата, летливите компоненти и пепелното съдържание се определя едновременно в рамките само на един цикъл. И се избягва необходимостта от ръчно отваряне на горещите капаци.
Прецизност на уреда: 0.02 % RSD, съгласно EN, ASTM, AOAC, ААСС и др. норми
Включва:

  • Пещ: 50 – 1000°C / 1°C res. за 19 проби и 1 референтна, PC контролируема;

- точност: ±2 % от показанието или ±2 °C
- стабилност: ±2 % от показанието или ±2 °C
- 1 бр. термодвойка, монтирана на точно определено място в пещта за постигане максимално прецизен контрол на поддържаната температура, висока надеждност
- 5 години пълна гаранция на термодвойката, 10 години минимален живот
- максимален рейт на нагряване: 35 °С/мин., максимален ток 16 A (при нормална дебелина на захранващия кабел)

  • Вградена аналитична везна с 0.0001 g чувствителност, адаптирана за работа с високи температури

- Максимално тегло на пробата: 5 g

  • Микропроцесорно управление

- Автоматичен контрол на атмосферата в пещта

  • 20 бр. керамични тигли
  • Барабан за 20 бр. тигли, изработен от огнеупорна рефракторна стомана, с многогодишна гаранция. Предимство пред керамичните барабани – на практика не се чупи, износоустойчив, по-високо шоково температурно съпротивление.

- 5 години пълна гаранция на барабана.

  • Компютър, клавиатура, мишка и 19” TFT- плосък монитор, софтуер за управление – „start” and „go” функция, без намесата на оператор автоматично извършване на анализа, възможност за свързване до 4 TGA анализатора за управление. Лесна калибровка и визуализация на поддържаната температура
  • С охлаждащ външно-монтиран смукателен вентилатор – за по-бързо отвеждане на топлината от пещта при отваряне на капака, по-бърза подготовка за следващия цикъл, и за изсмукване и отвеждане на изгорелите газове в атмосферата.
  • Комплект кабели и аксесоари за монтаж.

- С включен комплект резервни тигли с капаци;
- С включен комплект от износващи се и резервни части.

Производител: 
Eltra, Германия
Категория: 
Елементни анализатори
Инструкции и ръководства: