Елементни анализатори. Напълно автоматизиран процес на анализ и компютърна обработка на резултатите.

Фризери за ултраниски температури. Качествена апаратура от реномирани европейски производители.

Консумативи и референтни материали. Порцеланови и керамични тигели за анализи. Високо качество, конкурентни цени и бърза доставка.

Лабораторна стъклария. Измерителни и градуирани пипети, цилиндри и бюрети от реномирани европейски производители.

Апарати за анализ на петролни продукти. Вискозиметри. Определяне на точка на замръзване, кипене и прокапване. Доказани европейски производители и цени без конкуренция.

За нас

Обща информация

Дружество с ограничена отговорност „ФОРЛАБ” ЕООД е учредено в края на 2009 г. Търговските ни цели и амбиции са свързани с предлагане на българските клиенти на качествена лабораторна апаратура, консумативи, лабораторна стъклария и аксесоари, лабораторни везни и микроскопи, лабораторни фризери и камери, сушилни, лабораторни мелници, пробовземащи устройства, както и сервиз на лабораторна апаратура. Екипът ни се състои от млади и образовани специалисти в търговията и сервизната дейност. Офисът на дружеството се намира в гр. София, бул. Джеймс Баучър 76А, ет. 3 (до хотел Кемпински).

 

Внос по Регламент (ЕС) 2017/821 за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на вносителите от Съюза на калай, тантал, волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/821 за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на вносителите от Съюза на калай, тантал, волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони Форлаб ЕООД публикува на тази страница своята Политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони съгласно Регламент (ЕС) 2017/821 и Годишните си доклади относно надлежната проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход отт конфликти и високорискови зони съгласно Регламент (ЕС) 2017/821.